Menu

FIAMM

Fiamm

FIAMM Energy Technology е мултинационална компанија која се занимава со производство и дистрибуција на батерии и акумулатори за моторни возила и за индустриска употреба.

Повеќе информации за брендот на официјалната WEB страна на FIAMM