Menu

HOFFER

Hoffer

HOFFER е трговска марка на познатата италијанска компанија E.A.T.&D.O.R.I.A. една од најголемите европски производители на делови поврзани со согорувањето, за да подоцна стане и еден од најголемите дистрибутери на електронски делови за автомобили.

Повеќе информации за брендот на официјалната WEB страна на HOFFER