Menu

PIERBURG

Pierburg

Во рамките на KSPGGroup, Pierburg е специјалист за контрола на емисија на гасови, довод на воздух, пригушни и електромагнетни вентили.
За овие намени, PIERBURG нуди високо-технолошки решенија: електрични контролирани пумпи за течност за ладење, системи за рециркулација на издувни гасови, вентили за пренасочување на воздухот управувани преку DC мотори, како и на многу различни верзии на управувачки модули. Сите овие производи помагаат да се создаде економски и еколошки балансиран автомобил.

Повеќе информации за брендот на официјалната WEB страна на PIERBURG