Menu

VDO

VDO

Водечки меѓународен снабдувач на автомобилска електроника и мехатроника, бренд на Continental Automotive. Производите вклучуваат делови од автомобилската електроника и мехатроника за мотор, системи за управување со моторот исистеми за вбризгување на горивото. Цел спектар на тахографи и производи за управување на податоци и телематика.

Повеќе информации за брендот на официјалната WEB страна на VDO