Menu

HELLA PAGID

Hella Pagid

HELLA PAGID е компанија добро позната по високото ниво на иновации, изразено преку 50 индивидуални комерцијални фрикциони формулации во рамките на нивната палета. Овие формулации се дизајнирани точно да одговараат на карактеристиките на различните типови на возила, системите за сопирање, перформансите на моторот, возните товари и карактеристиките на сопирање.

Повеќе информации за брендот на официјалната WEB страна на HELLA PAGID