Menu

SIDEM

Sidem_500x200

Како компанија основана во 1933 година во Белгија, SIDEM воедно е една од најстарите фабрики за производство на делови за управување и суспензија во Европа. Пример на интелегентен пристап на здрав семеен бизнис, со амбиција на просперитетна мултинационална компанија. SIDEM е сигурен и доверлив производител на делови за управување и суспензија, во целост произведени во погоните на Европа.

Повеќе информации за брендот на официјалната WEB страна на SIDEM